04-08-2013 23:09:03
Odeszli od nas

30 lipca br. zmarł śp Józef Lasota członek - Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu, wieloletni delegat do Synodu Diecezji Wrocławskiej. Wszystkich, którzy go znali i chcieliby towarzyszyć mu w ostatnim pożegnaniu zawiadamiamy, że uroczystość pogrzebowa odbędzie się we wtorek 6 sierpnia o godz. 14.00 na cmentarzu Świętej Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu (Sępolno). Zgodnie z wolą Zmarłego, zamiast kwiatów ma grób, prosimy o złożenie na cmentarzu ofiary, która będzie przeznaczona na potrzeby Hospicjum oo. Bonifratrów oraz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.  

Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. (Rz 14,7-8)

(zamieściła J.K.)