HOME

Dni Życzliwości w Dzielnicy - 20-21.11.2013
01-12-2013 21:48:42

20 i 21 listopada 2013 Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań włączyła się we wrocławskie obchody Dnia Życzliwości, prowadząc warsztaty i grę miejską dla dzieci i młodzieży.

W salach parafialnych przy kościele ewangelickim Opatrzności Bożej odbywały się równolegle warsztaty plastyczne „Kim jestem i dokąd zmierzamoraz „Z literą przez wieki”. Pierwsze z nich, prowadzone przez Joannę Korsan, przeznaczone były dla młodzieży gimnazjalnej i miał na celu zapoznanie z podstawami wyznania luterańskiego na przykładzie EpitafiumJohannesa Hessa Lucasa Cranacha Starszego, pobudzenie do refleksji nad sobą i wartościami, którymi kierują się uczestnicy warsztatów, ich rodziny i otoczenie, stymulację rozwoju intelektualnego, swobody wypowiedzi, pobudzenia wyobraźni twórczej oraz wykonanie autoportretu myślowego. W drugich warsztatach, prowadzonych przez Annę Kałużną, wzięły udział dzieci z młodszych klas szkół podstawowych. Miały okazję poznać różne systemy zapisu informacji – od pisma supełkowego, z koralików, przez symboliczne pismo obrazkowe, do abstrakcyjnych, współczesnych różnorodnych alfabetów. Uczestnicy poznali również różne rodzaje książek, np. w formie kodeksów czy zwojów. Zobaczyli także podobne do współczesnych, stare księgi przytwierdzane do stołu łańcuchem. W czasie warsztatów dzieci uczyły się zapisywać litery, symbole i obrazy, które służyły jako nośnik informacji w różnych czasach i zakątkach geograficznych. Sprawdzały także, na czym polegała praca skryby, zecera i drukarza.

Ale Dni Życzliwości to nie tylko zajęcia w salach. Na szczęście pogoda dopisała, więc udały się Warsztaty Dialogu, które odbywały się pod hasłem „Co nas łączy”. Każdego dnia dwie grupy zwiedzały cztery Świątynie wraz z Anitą Zarębą i Darią Stolarską. Wycieczki zaczynały się w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej, gdzie o wyznaniu ewangelickim opowiadał im ks. Marcin Orawski, później wędrowały do Synagogi pod Białym Bocianem, gdzie czekał na nie pan Jerzy Kichler, następnie odwiedzały katolicki kościół pw. św. Antoniego, gdzie spotykały się z ojcami paulinami, a na koniec szły pod cerkiew przy ul. św. Mikołaja, która była niedostępna dla zwiedzających z powodu trwającego właśnie święta św. Michała Archanioła. Była to dla młodzieży bardzo praktyczna lekcja szacunku i życzliwości.

Oprócz wycieczek poruszających się w zwartych kolumnach, na ulicach i w zaułkach Dzielnicy można było spotkać mniejsze, za to bardzo szybko przemieszczające się grupki uczestników gry miejskiej „Odbuduj Świątynię”.Podczas gry młodzież, podzielona na cztery grupy „wyznaniowe”, w interaktywny sposób poznawała historię Dzielnicy Czterech Wyznań, losy każdej ze świątyń oraz tradycje danego wyznania. Każda grupa, zgodnie z rozdanymi zadaniami, wymyślonymi przez Karinę Osieleniec, musiała znaleźć na terenie Dzielnicy elementy układanki m.in. zaczerpnięcie wody z dawnej studni w klasztorze przy ul. św. Antoniego, odcyfrowanie starych miar z przepisu na kluski przy zegarze kluskowym, zainicjowanie wybuchu wieży prochowej, odnalezienie dawnego szpitala żydowskiego, czy stworzenie portretu człowieka życzliwego i tolerancyjnie nastawionego do mniejszości.

Wszyscy bawili się doskonale – zarówno uczestnicy warsztatów, wycieczek, gry miejskiej, opiekunowie, jak i wolontariusze – Justyna Wojda, Marzena Karkulowska i Stanisław Oryński.

Dwa dni życzliwości w roku to za mało? Zapraszamy do naszej Dzielnicy – staramy się być życzliwi codziennie!

Zdjęcia z Dni Życzliwości można zobaczyć w galerii.

Daria Stolarska

 

 

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl