HOME

Konferencja poświęcona Świętym Apostołom Cyrylowi i Metodemu
27-10-2013 18:46:48

Całość prowadził prof. dr hab. Rościsław Żerelik – Dyrektor Instytutu Historii UW - jednocześnie jeden z prelegentów.

Zebranych przywitał prof. dr hab. Adam Jezierski prorektor UW, który  przypomniał o działającym niegdyś w ramach Uniwersytetu Wydziale Teologicznym i wyraził nadzieję, że znowu taki powstanie, tym razem jednak teologii nie tylko chrześcijańskiej, a krótkie wprowadzenie do tematu konferencji wygłosił Jego Eminencja Arcybiskup Jeremiasz. W sposób zwięzły, lecz klarowny i barwny przedstawił dzieje św. św. Cyryla i Metodego – powszechnie niezbyt znane.  Dalszą część  konferencji poświęcono wykładom przygotowanym przez naukowców nie tylko z wrocławskiej  uczelni (prof. dr hab. R. Żerelik, prof. dr hab. K. Jaworski), ale i Legnicy (prof. dr hab. arch. A. Grygorowicz), Warszawy (Tomasz Perzyński)    i z Uniwersytetu w Preszowie (ks. dr R. Dubec i dr A. Nikulin).

 

      

   

    

 

    

 

  

(Tekst Joanna Korsan, zdjęcia Zbigniew Brzastowski)

 

 

 

 

 

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl