HOME

31 października - Pamiątka Reformacji w Kościołach ewangelickich
31-10-2013 15:07:43

 

31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze (ówczesnej tablicy ogłoszeniowej) 95 tez, które dotyczyły nadużyć w Kościele Zachodnim, związanych ze sprzedażą odpustów. Wielu przed Lutrem, jak i po nim, postulowało reformę Kościoła, stąd też jego wystąpienie wpisywało się w pasmo długich dążeń do odnowy religijnej europejskiego chrześcijaństwa.

Kościół zamkowy w Wittenberdze - portal z drzwiami upamiętniającymi przybicie przez Marcina Lutra 95 tez

 

31 października 1517 roku jest więc symboliczną datą, oznaczającą z jednej strony nową epokę w życiu religijnym Kościoła, na którą składa się renesans teologii, pobożności oraz ponowne sięgnięcie do źródeł biblijnych i patrystycznych, a z drugiej - wyodrębnienie z Kościoła Powszechnego (Katolickiego) niezależnych od papiestwa Kościołów ewangelickich. Reformacja nie miała na celu rozłamu w łonie Kościoła, była wyrazem wiary i tęsknoty za Ewangelią. W krajach, do których dzięki wynalazkowi druku dotarłaReformacjanastąpiło religijne przebudzenie, a także niespotykany dotąd rozwój kultury: piśmiennictwa w językach ojczystych, muzyki i wielu innych aspektów społecznych.

Dzień 31 października jako datę obchodów Pamiątki Reformacji ustanowił elektor saski Jan Jerzy II w 1617 roku - obchody stulecia Reformacji pomogły wtedy ustabilizować i ożywić wspólną tożsamość reformacyjną luteranów i reformowanych. W następnych wiekach obchody Reformacji zdominowane były przez wydarzenia polityczne. W 1817 Pamiątkę Reformacji wykorzystano w Niemczech do świętowania wyzwolenia spod okupacji napoleońskiej. Natomiast w 1917 roku akcentowano nacjonalistyczne hasła, w których Luter nie był już chrześcijaninem poszukującym łaskawego Boga, a narodowym bohaterem, nawołującym do dumy, samoświadomości niemieckiego narodu i nierzadko do walki z Żydami. Na szczęście po okropnościach II Wojny Światowej to się zmieniło. Wielkie obchody 500-lecia Reformacji w 2017 roku mają z kolei być międzynarodowe i ekumeniczne.

Pamiątka Reformacji nie jest świętem ku czci Marcina Lutra i innych Reformatorów. Luteranie traktują to święto, jako podkreślenie roli Biblii i wiary w życiu chrześcijan. Gdy spotykają się 31 października na nabożeństwach, przede wszystkim dziękują Bogu za Ewangelię, dary łaski, Krzyż i Zmartwychwstanie, za samego Jezusa Chrystusa, który zachęca cały Kościół do szczerej wiary. Nieodłączną częścią tych nabożeństw jest odśpiewanie hymnu autorstwa Marcina Lutra Warownym grodem jest nasz Bóg. Bardzo często nabożeństwa mają charakter ekumeniczny - w naszej wrocławskiej parafii Opatrzności Bożej od lat towarzyszy nam tego dnia ksiądz profesor Bogdan Ferdek, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego, przedstawiciel ds. ekumenizmu Archidiecezji Wrocławskiej Kościoła Rzymskokatolickiego a także wierni Kościoła ewangelicko-reformowanego i innych wyznań chrześcijańskich.

Daria Stolarska
na podstawie luter2017.pl

 

 

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl