HOME

Święto Reformacji u ewangelików 31.10.2013
06-11-2013 11:27:42

31 października 2013 roku w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej zostało odprawione uroczyste nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji. Nabożeństwo prowadzili ksiądz biskup Ryszard Bogusz i ksiądz Marcin Orawski, a kazanie wygłosił ksiądz Axel Luther z Berlina – długoletni przyjaciel parafii.

Ksiądz Luther mówił o potrzebie budowania mostów – zarówno w wymiarze międzynarodowym między Polską a Niemcami, jak i lokalnym – pomiędzy wyznaniami, a nawet religiami – tak jak w naszej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Biskup Bogusz odczytał najważniejsze z 95 tez ogłoszonych w 1517 roku przez księdza Marcina Lutra. W czasie nabożeństwa wszyscy, jak co roku, odśpiewali na stojąco „Warownym grodem jest nasz Bóg” – hymn Reformacji skomponowany przez Marcina Lutra.

Uroczystość uświetnił występ dwóch chórów – parafialnego pod dyrekcją Dawida Ślusarczyka oraz Capella Ecumenica pod dyrekcją Adama Rajczyby. Na zakończenie nabożeństwa ksiądz profesor Bogdan Ferdek z Papieskiego Wydziału Teologicznego przekazał zborowi pozdrowienia i wyraził radość z możliwości wspólnego świętowania, zwłaszcza w perspektywie nadchodzącego wspólnego luterańsko-katolickiego upamiętnienia reformacji w 2017 roku oraz wydanego niedawno również w języku polskim raportu luterańsko-rzymskokatolickiej Komisji Dialogu ds. Jedności „Od konfliktu do komunii”.

Na nabożeństwie obecny był pan Stanisław Rybarczyk – przewodniczący zarządu Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”.

Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć w galerii.

Daria Stolarska

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl