HOME

Dr Wojciech Szczerba o ewangelikalizmie
16-10-2013 14:52:23

 

We wtorek 15 października w sali parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 29, odbyło się pierwsze w tym roku akademickim, a trzydzieste szóste w historii, spotkanie Salonu Wzajemnego Szacunku, który jest jednym z przejawów działalności Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”. Gościem był dr hab. Wojciech Szczerba, rektor wrocławskiej Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, który wygłosił prelekcję pt. „Ewangelikalizm – a cóż to za sekta”.

Fragment wykładu           

Spotkanie prowadził pan Janusz Witt – członek rady parafialnej parafii luterańskiej oraz Rady Fundatorów Fundacji  „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”. W krótkich słowach przywitał uczestników spotkania oraz przedstawił osobę prelegenta.

Rozpoczynając prelekcję, dr hab. Wojciech Szczerba przypomniał słuchaczom o zbliżającym się Święcie Reformacji, wspomniał wystąpienie ks. dr. Marcina Lutra w Wittenberdze oraz pierwsze ewangelickie kazanie we Wrocławiu wygłoszone przez ks. Jana Hessa już sześć lat później. Wymienił też teologów ewangelickich i znanych ewangelików związanych z Wrocławiem (m.in. Kaspara Schwenckfelda, Angelusa Silesiusa (ewangelika z urodzenia), Dietricha Bonhoeffera, Roberta Bultmanna, Friedricha Schleiermachera ochrzczonego w naszym kościele, czy Aloisa Alzheimera). W czasie wykładu słuchacze mieli okazję poznać historię nurtów przebudzeniowych w Europie i USA – zarówno prereformacyjnych (Piotr Waldo, Jan Wiklif, Jan Hus, św. Franciszek z Asyżu), reformacyjnych (Marcin Luter, Jan Kalwin, Ulrich Zwingli, anabaptyzm), jak i postreformacyjnych (baptyzm, metodyzm, purytanizm, pentakostalizm, pietyzm niemiecki, amerykańskie fale przebudzeń w XVIII, na przełomie XVIII/XIX oraz XIX/XX w.). Wyjaśnione zostały różnice teologiczne, organizacyjne, a także w liturgii i obyczajach wiernych Kościołów ewangelickich oraz ewangelikalnych. Wyznacznikami ewangelikalizmu są zazwyczaj (zwłaszcza na gruncie polskim): chrzest dorosłych, symboliczne traktowanie sakramentu Wieczerzy Pańskiej, maksymalnie uproszczona liturgia, skromny wystrój kościołów, kongregacjonalizm, dosłowne odczytywanie Pisma Świętego i rygoryzm moralny. Przedstawione zostały również statystyki i prognozy wzrostu ewangelikalizmu na świecie – obecnie jest to najbardziej dynamicznie rozwijająca się grupa w obrębie chrześcijaństwa, szczególnie w krajach Ameryki Łacińskiej i południowej Afryki.

Jak widać, wykład spotkał się z zainteresowaniem słuchaczy                            

Po zakończeniu wykładu był czas na dyskusję i zadawanie pytań. Słuchaczy interesował m.in. stosunek Kościołów ewangelikalnych do tradycyjnych (prawosławnych, katolickich i ewangelickich), miejsce Świadków Jehowy w chrześcijaństwie, a raczej stosunek Ś.J. do niego, bo nie są przecież chrześcijanami, zjawisko amerykańskich megachurches oraz liczba zborów ewangelikalnych we Wrocławiu (jak się okazało – ponad dwadzieścia, w tym cztery zbory baptystów i dwa zielonoświątkowe, łącznie wrocławskie zbory ewangelikalne liczą około 2000 wiernych).

 

 

 

 

 

Tekst: Daria Stolarska

Redakcja i korekta: Joanna Korsan
Zdjęcia: Marcin Orawski

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl