HOME

Święto Patronki parafii prawosławnej
16-09-2013 11:18:28

W przeddzień święta w cerkwiach odprawiane jest całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienije) z litiją. Na utrenii (jutrzni) w kanonie cerkiew wspomina okoliczności narodzenia Maryi i składa dziękczynienie Bogu za jej dar dla każdego człowieka. Oddaje też hołd rodzicom Maryi, Joachimowi i Annie, którym poświęcony jest dodatkowo pierwszy z poświątecznych dni.

Podczas Liturgii odmawia się prokimen zaczerpnięty z Ewangelii św. Łukasza: Wieliczit dusza moja Hospoda i wozradowasia duch mój o Bozie, Spasie Mojem („Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój, w Bogu, moim zbawcy”). W Ewangelii słyszymy opowieść o pobycie Chrystusa w domu sióstr Łazarza, Marty i Marii oraz pochwałę macierzyństwa Matki Bożej. Kobieta z tłumu zasłuchanego w naukę Jezusa, zawołała: „Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś”.

(J.Korsan za www.deon.pl, www.prawosławie.pl)

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl