HOME

32. Salon Dzielnicy Wzajemnego Szacunku - ks. prot. Aleksander Konachowicz
11-05-2013 19:55:27

24 kwietnia w sali parafialnej przy katedrze Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (ul. Świętego Mikołaja 40) odbył się drugi w tym roku Salon Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Spotkanie otworzył wiceprzewodniczący zarządu Fundacji Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, pan Andrzej Michaluk, który przywitał gości i przedstawił prelegenta, następnie pan Stanisław Rybarczyk, przewodniczący zarządu Fundacji opowiedział o planach działania i rozwoju Fundacji, szczególnie w perspektywie przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Ks. Aleksander Konachowicz


Temat odczytu - „Wielki Post i Święto Paschy w tradycji i obrządku prawosławnym” - związany był ze zbliżającym się Świętem Paschy (Zmartwychwstania Chrystusowego) w Kościele Prawosławnym, które w tym roku przypada 5 maja, a wygłosił go ksiądz Aleksander Konachowicz. Zainteresowanie tematem było tak duże, że w wypełnionej po brzegi sali w
pewnym momencie zabrakło miejsc siedzących.

Przez dwie godziny słuchacze wchłonęli potężną dawkę wiedzy na temat różnych metod obliczania dat Paschy i Wielkanocy u żydów, chrześcijan zachodnich i wschodnich, Wielkiego Postu jako stopniowego procesu dochodzenia do ascezy, symboliki poszczególnych niedziel i świąt oraz liturgii Wielkiego Tygodnia i Cudzie Świętego Ognia w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Wysłuchali też pieśni pasyjnych i paschalnych w języku starocerkiewnosłowiańskim. Ksiądz Konachowicz opowiadał również o świątecznych zwyczajach i tradycjach kulinarnych u polskich prawosławnych.

Spotkanie zakończyło się radosnym akcentem - w przyszłym roku wszyscy chrześcijanie Wielkanoc będą obchodzić razem 20 kwietnia.

W Salonie brała udział grupa nowych wolontariuszy Fundacji, którzy pomogli przygotować salę i poczęstunek, a także mieli okazję po raz pierwszy w praktyce doświadczyć szacunku i wzajemnego porozumienia łączących ludzi różnych religii i wyznań tworzących Dzielnicę.

tekst i zdjęcia: Daria Stolarska

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl