HOME

Odbyły się dwa ciekawe pażdziernikowe spotkania Salonu Wzajemnego Szacunku
07-11-2012 18:00:41

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy JEREMIASZ (Jan Anchimiuk) arcybiskup wrocławski i szczeciński jest ordynariuszem Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Urodził się 3 października 1943 we wsi Odrynki, w prawosławnej rodzinie należącej do parafii w Narwi. W 1957 rozpoczął naukę w Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył cztery lata później. Podjął wyższe studia w zakresie teologii prawosławnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, uzyskując - w 1965 - dyplom magistra za pracę poświęconą problemom grzechu pierworodnego i zbawienia w tekstach rosyjskich dwudziestowiecznych teologów prawosławnych. Następnie wyjechał na stypendium do Zagorska, do Moskiewskiej Akademii Duchownej, gdzie przez rok pracował nad opracowaniem tematu wcielenia w myśli Ojców Kościoła pierwszych trzech stuleci. Od 1966 do 1968 studiował w Zurychu, gdzie zajmował się badaniami wpływu poglądów Junga na prawosławną teologię oraz zgłębiał problemy najnowszych studiów nad Nowym Testamentem.

Po powrocie do Polski podjął pracę wychowawcy w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz wykładowcy Starego i Nowego Testamentu w tejże szkole.
Został zatrudniony również przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną jako asystent w katedrze Pisma Świętego Nowego Testamentu.
Ponadto od 1971 do 1976 był redaktorem naczelnym Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W 1975 reprezentował Kościół na V Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Nairobi, gdzie wybrano go do komitetu naczelnego Rady.

22 lutego 1977 uzyskał tytuł naukowy doktora za pracę zestawiającą niektóre kierunki najnowszej egzegezy biblijnej z egzegezą Orygenesa. Jego praca habilitacyjna, obroniona trzy lata później, zajmowała się problemem elementów antropologii i angelologii w pierwszym liście św. Pawła do Koryntian. W 1981 został kierownikiem katedry Egzegezy Nowego Testamentu na ChAT. W 1996 został wybrany na rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i sprawował tę funkcję przez dwie kadencje.

26 lutego 1983 Jan Anchimiuk złożył wieczyste śluby zakonne, przyjmując imię Jeremiasz.
6 marca tego samego roku otrzymał godność archimandryty, a następnie Święty Sobór Biskupów PAKP nominował go na biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-bielskiej z tytułem biskupa bielskiego. Chirotonia biskupia miała miejsce 13 marca 1983 w soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie. W lipcu 1983 objął Diecezję wrocławsko-szczecińską. Jego uroczysta intronizacja odbyła się 20 i 21 września tego roku. W 1997 otrzymał godność arcybiskupa.

Jest aktywnym uczestnikiem dialogu ekumenicznego w Polsce. Od 2001 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 2008 roku jest ponownie rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Pan Andrzej Korus był uczestnikiem misji pokojowych ONZ. Odznaczony jest m. innymi Medalem  Pokojowej Nagrody Nobla oraz medalem UN „ In the Service of Peace”. Jest sekretarzem zarządu koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych we Wrocławiu. Zastępca  redaktora naczelnego magazynu wojskowego „ Wiara i Mundur“. Od szeregu lat związany jest z Dzielnicą Wzajemnego Szacunku.

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl