HOME

Konkurs "Świątynie Naszych Braci"
04-12-2012 21:50:22

Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych: 

- zestaw fotografii - max 4 zdjęcia (format pocztówkowy)

- rysunek (format A4) wykonany dowolną techniką;

- praca malarska (format A4 lub A3)

Uczestnicy konkursu przesyłają swoje prace do 13 grudnia, na adres:

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", z dopiskiem KONKURS, ul. Kazimierza Wielkiego 29, Wrocław 50-077

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia na naszej stronie internetowej (http://www.fundacja4wyznan.pl). Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody książkowe.

Serdecznie zapraszamy!

 

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl