HOME

19 sierpnia - obchody prawosławnego Święta Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce
14-08-2012 22:34:54

Prawosławne Święto Przemienienia Pańskiego

Jest jednym z dwunastu wielkich świąt dorocznych Kościoła prawosławnego. Przemienienie Pańskie (gr. Metamórphōsis, cs. Preobraženije Hospodnie, ang. Transfiguration of Jesus, fr. Transfiguration, niem. Verklärung des Herrn) obchodzi się zgodnie z  kalendarzem juliańskim 6 sierpnia (19 sierpnia według kalendarza gregoriańskiego).

Przemienienie Pańskie

Według przekazu ewangelistów: Mateusza, Marka i Łukasza, Jezus wezwał trzech uczniów – Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor, gdzie objawił się im w niebieskiej chwale, rozmawiając z Mojżeszem i Eliaszem.

Święto Spasa (Zbawiciela)

W prawosławiu ludowa nazwa święta Przemienienia Pańskiego to tzw. Spas drugi, jabłkowy. W wigilię święta ma miejsce błogosławieństwo chlebów, a w samo święto dokonuje się poświęcenia pokarmów, głównie owoców (jabłek).

Spas jabłkowy poprzedza Spas miodowy, tzw. pierwszy, obchodzony według kalendarza juliańskiego 1 sierpnia (14 sierpnia według kalendarza gregoriańskiego), a wieńczy Spas trzeci – Spas na chuście (lub płótnie), świętowany 16 sierpnia (29 sierpnia).

Ikona Przemienienia przedstawia Chrystusa w białych, lśniących szatach i w mandorli, tj. aureoli (obrazującej światło boskie), po jego prawej stronie Mojżesza, będącego symbolem Prawa, po lewej Eliasza symbolizującego proroków, a w dole trzech apostołów, którzy są świadkami wydarzenia.

 

Krzyże


Uroczystości w Grabarce

W Polsce święto Przemienienia Pańskiego obchodzi się najbardziej uroczyście na Świętej Górze Grabarce na Podlasiu, gdzie gromadzą się kilkunastotysięczne rzesze pielgrzymów. Ceremonie rozpoczynają się w przeddzień. Pielgrzymi wkopują w ziemię przyniesione z sobą przystrojone kwiatami i wstążeczkami krzyże oraz obmywają nogi w strumieniu płynącym u podnóża Świętej Góry. Wieczorem rozpoczyna się połączone z czuwaniem nabożeństwo, a o północy odbywa się modlitwa za zmarłych. Rano odprawia się Świętą Liturgię oraz składa ofiary w postaci płodów ogrodów i kłosy zbóż, które są błogosławione.

Źródło: http://etnologia.amu.edu.pl/

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl