HOME

WIGILIA WIELU NARODÓW
10-12-2010 14:25:26

 10- go grudnia wieczorem w Starej Giełdzie we Wrocławiu odbędzie się spotkanie niezwykłe. Będzie to Wigilia Wielu Narodów organizowana przez wrocławski Klub Rotary we współpracy z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych, przedstawicielami różnych religii i wyznań, oraz fundacją „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”.

Gospodarzami Wigilii, tak jak w roku ubiegłym, będzie młodzież z wymiany Rotary z całego świata, m. in. z Brazylii, Japonii, Meksyku. W jednym miejscu zbiorą się patriarchowie różnych wyznań, mniejszości narodowe i kulturowe. Przybędą przedstawiciele wrocławskich Kościołów – Katolickiego, Prawosławnego, Ewangelickiego, Grekokatolickiego, a także Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Uczestnikami spotkania będą reprezentanci wrocławskich mniejszości, min. niemieckiej, ukraińskiej, bułgarskiej, romskiej. Na uroczystość przybędzie również Jego Eminencja ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz, który gościł na Wigilii Narodów także w 2009 roku. Ks. Kardynał poprowadzi wspólną modlitwę.

 

Przesłaniem Wigilii jest wzajemne poznawanie się ludzi różnych kultur
i różnych narodów poprzez wspólne świętowanie przy wigilijnym stole a także wzajemne zrozumienie się i tolerancja.”

 

Prezydent Klubu Rotary Wrocław

Prof. Krzysztof Wronecki

 

Dlatego też organizatorzy zarezerwowali czas na prezentację grup narodowościowych i etnicznych oraz krótką prezentację kultur gości m. in. poprzez nietypowe ozdoby choinkowe....szarfy z mądrościami narodów. Jak w trakcie każdej wigilii zebrani podzielą się opłatkiem i złożą sobie życzenia, zaśpiewają też kolędy. Specjalnym gościem wigilii będzie bułgarska grupa Balkan Folk Acoustic.

 

Ta uroczystość to bardzo wielka rzecz, która powinna być opisana w dużych gazetach [...]
Żeby to poszło w świat, że tu we Wrocławiu jest taka inicjatywa. Bo to jest
fenomen na skalę międzynarodową”

 

ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz

 

Początek Wigilii Wielu Narodów planowany jest na godz. 18.30.

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

 

Osoba kontaktowa:

Wojciech Pyzik

Rotary Club Wrocław

wojciech.pyzik@interia.pl

601 56 26 11

Wigilia wielu narodów spotkanie wielu kultur.

Wrocław Stara Giełda, Piątek 10.12.2010, godz. 18.30

 

 

Program Wigilii:

18.15 – 18.30 – rozmowy w kuluarach, witanie gości,

18.30 – przywitanie gości przybyłych na Wigilię,

18.35 – prezentacja grup uczestniczących w Wigilii Wielu Narodów i Spotkaniu Wielu kultur,

18.45 – przekazanie ognia pokoju przyniesionego z ołtarza Kościoła Garnizonowego przez młodzież z Ineract-u i występ młodzieży rotariańskiej przybyłej z całego świata,

19.00 – Pozdrowienia dla uczestników od przedstawicieli Kościołów i wyznań, zgromadzonych na sali,

19.15 – Słowo przywitania i zaproszenie do modlitwy – poprowadzi ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz,

- zaśpiewanie wspólnej kolędy „W śród nocnej ciszy”- 2 zwrotki,

19.30 – Zaproszenie do dzielenia się opłatkiem – poprowadzi ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz,

19.45 – wspólne śpiewanie kolęd i prezentacje przybyłych grup etnicznych – poprowadzi Stanisław Rybarczyk,

20.20 – zapalenie ognia łączności z rodzinami dzieci rotariańskich na całym świecie,

20.30 – odczytywanie i wieszanie na choinkach szarf z mądrościami narodów i kultur,

  1. 40– zakończenie uroczystości, pożegnanie uczestników przez organizatorów.

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl