HOME

"WARSZTATY DIALOGU"
14-04-2011 05:56:24

 Kwiecień to już kolejny miesiąc „Warsztatów Dialogu” w 2011 roku. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz seniorów z Dolnego Śląska do udziału w Warsztatach Dialogu organizowanych w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku we Wrocławiu. Zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Warsztaty, podobnie jak inne projekty Fundacji prowadzone w 2011 roku, potrwają do grudnia (z przerwą wakacyjną dla młodzieży szkolnej).

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy do trwającego ok. 4 godzin spotkania (zwykle od godziny 10 do 14) w trakcie którego ma miejsce:

-         zwiedzanie poszczególnych świątyń (w każdej ze świątyń jest przeszkolony przewodnik- przedstawiciel jednego z czterech wyznań, który po zakończeniu zwiedzania chętnie odpowie na pytania)

-         w trakcie przerwy krótkie tematyczne warsztaty dla grupy dot. Dzielnicy, wyznań, dialogu międzykulturowego, praw człowieka z wykorzystaniem prostych technik edukacji artystycznej

Zgłoszenia prosimy kierować do koordynatora warsztatów- Pani Anity Zaręby na adres:anitazareba@gmail.com

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl