HOME

Luteranizm wrocławski
19-05-2010 04:52:50

Wykład pt.: „Luteranizm wrocławski czyli krajobraz wiary od Syjonu po Atlantydę. Historyk sztuki wobec spuścizny dumnej konfesji” wygłosił dr Piotr Oszczanowski – Zastępca Dyrektora d.s. Dydaktyki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doktor Oszczanowski związany jest z Zakładem Historii Sztuki Renesansu i Reformacji. Jest wrocławianinem, studiował historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 2001 roku obronił pracę doktorską. Odbył zagraniczne staże naukowe na Uniwersytetach we Frankfurcie n/Menem, w Neapolu, w Groningen, Hamburgu, Rzymie oraz Pradze. Współorganizował wiele ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji oraz wystaw. Jest autorem szeregu książek i licznych artykułów. Jako historyk sztuki od lat rozwiązuje zagadki historyczne oraz tropi losy dzieł sztuki, które tajemniczych okolicznościach zniknęły ze śląskich świątyń.Współpracował przy odzyskaniu tzw. „skarbu z Bremy”.

 

Spotkanie odbyło się dnia 12 maja 2010 r. (środa) w sali parafialnej kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ul. Kazimierza Wielkiego 29,o godzinie 19.

Pan Doktor z wielkim zapałem opowiadał o luterańskich zakamarkach nie tylko Wrocławia, ale także okolic Dolnego Śląska. Wprowadził słuchaczy tłumacząc każdy element tematu wskazując adekwatne obrazy, rzeźby, słowa.
- Wrocław był miastem niezwykle otwartym na nowe idee religijne Marcin Lutra, które dotarły do miasta bardzo szybko – mówił dr Oszczanowski i podkreślał – Fenomen wrocławski polegał na fakcie, że zmiany religijne nie wywoływały tu rewolucji, ale miały przebieg ewolucyjny. Gość wielokrotnie wskazywał na fakt, że zwolennicy reformacji luterańskiej pozostawiali kościoły w nienaruszonym stanie, a nawet zachowywali tradycyjne wezwania świętych, choć nie było to do końca zgodne z teologicznymi postulatami Luteranizmu.
Gość zwrócił także uwagę, że wraz z rozwojem Reformacji we Wrocławiu, parafie luterańskie znacznie rozbudowały swą działalność.
Dokładnie rok temu odbył się I Salon Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Przypomnijmy, że gościliśmy przez ten okres czasu wielu znamienitych gości, m.in.: ks. Adama Bonieckiego, Macieja Łagiewskiego, Krzysztofa Czyżewskiego, redaktora Pazińskiego, a także rabina Icchaka Rapoport.

Koordynator salonu

Anna Wadiełowa anna.vadelova@gmail.com

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl