HOME

MIĘDZYWYZNANIOWY KLUB FILMOWY
24-05-2010 04:52:24

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Klubu pt. "Dekalog w Animacji", które odbędzie się w najbliższy czwartek 27-go maja o godz. 19 w parafii ewangelicko- augsburskiej. Wstęp wolny.

Wolontariusze naszej Fundacji uruchomiają właśnie nową inicjatywę pod nazwą „Międzywyznaniowy Klub Filmowy”. Będą to otwarte spotkania społeczności różnych wyznań oraz gości z zewnątrz połączone z prezentacją filmów, krótkimi wprowadzeniami w temat spotkania oraz dyskusją uczestników spotkania. Prezentowane filmy będą związane z tematami dot. mniejszości narodowych i etnicznych, problematyką religijną, prawami człowieka.

 PROGRAM:
- wstęp: dr Radosław Łazarz (temat: Dekalog a prawa człowieka) oraz Ewa Małkiewicz (Czego wymaga ANIMACJA?)
- pokaz animacji przygotowanych przez studentów Edukacji  Artystycznej z Opola oraz....niespodzianka
- dyskusja uczestników

Maria Jasińska

mjasinskaster@gmail.com

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl