HOME

Wszystko o muzyce cerkiewnej
11-03-2010 06:27:32

3 marca 2010 roku o godzinie 19 odbył się kolejny Salon Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Tym razem gościliśmy w parafii prawosławnej przy ul. św. Mikołaja 40. Prelegentem był prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Tematem spotkania była muzyka cerkiewna w aspekcie historycznym i praktycznej interpretacji.

Pan Profesor w sposób fachowy wyłożył obecnym na Salonie historię śpiewu cerkiewnego, historyczne aspekty, które pozostawiły w tym zakresie istotne zmiany,a także doskonale wskazał na różnice zachodzące w obrębie tego gatunku muzyki. Śpiew cerkiewny to nieodłączny atrybut Cerkwi prawosławnej, bez którego trudno wyobrazić sobie prawosławne nabożeństwo. Jest to muzyka wszechobecna we wszystkich formach tradycji Prawosławia. Śpiew cerkiewny to sztuka, która stanowi wyznanie wiary zgromadzonych wiernych - dowodził prof. Włodzimierz Wołosiuk. W ciągu całej historii Kościół prawosławny dbał o śpiew liturgiczny. We wszystkich parafiach istniały chóry, których śpiew towarzyszył nabożeństwom. Wschodniosłowiańskie Kościoły prawosławne uznają i popierają postęp w sztuce, dopuszczając zarówno starodawne modele melodyczne - raspiewy, jak i twórczość autorską - sygnowaną. Toteż muzykę cerkiewną tworzoną przez kompozytorów dopuszcza się do wykonania na nabożeństwach z zaleceniem ostrożności i kontroli władz cerkiewnych.


 

Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali wysłuchania przygotowanych przez Pana Profesora przykładów w postaci nagrań.

Dyskusji pomiędzy gościem a słuchaczami nie było końca. Wszyscy wyszli z Salonu usatysfakcjonowani. Było coś dla intelektu i coś dla ducha:).

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl