HOME

BIBLIA I MUZYKA 11.10
06-10-2009 20:01:13

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu Biblia i Muzyka 11-go października o godz. 16.00 w Kościele Ewangelicko- Augsburskim przy ul. Kazimierza Wlk. 29. Tematem spotkania będzie psalm 96. W części muzycznej usłyszymy Chór Politechniki Wrocławskiej "CONSONANZA" z towarzyszeniem Zespołu Instrumentów Dawnych PSM II st. WSTĘP WOLNY

O psalmie 96 rozmawiać będą: Jerzy Kichler - Gmina Wyznaniowa Żydowska, Ks. prot. Aleksander Konachowicz - Kościół Prawosławny, Ks. ppłk Andrzej Faber- ewangelicki dziekan Śląskiego Okręgu Wojskowego, Ks. prof. dr hab. Roman E. Rogowski – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

W części muzycznej usłyszymy m.in. : psalm 96 oraz psalmy: 23, 47, 77 i inne w opracowaniu Mikołaja Gomółki, psalmy w opracowaniu Wacława z Szamotuł, Antonio Lottiego, Cypriana Bazylika i innych.

Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej „CONSONANZAdziała od 1993 r. O rozległości zainteresowań repertuarowych zespołu świadczą podejmowane przez niego oryginalne inicjatywy koncertowe we współpracy z różnego typu zespołami, m.in. zespołami instrumentów średniowiecznych i tańca dawnego, (udział w Dniach Kultury Szwedzkiej - programy religijnej i świeckiej muzyki średniowiecza),z chórami zawodowo wykonującymi muzykę cerkiewną (Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Krakowie). Zespół regularnie bierze udział w festiwalach muzycznych w Polsce: (Wratislavia Cantans, Eurosilesia, Międzynarodowy Śląski Festiwal Muzyczny Porozumienie i inne) oraz za granicą: Voix de Fête w Rouen, przesłuchania finałowe Florilege Vocal de Tours(Francja), Festiwal im. L. Bardosa (Budapeszt) i inne). W repertuarze Consonanzy ważne miejsce zajmują współczesne kompozycje polskie, chór dokonał licznych prawykonań utworów twórców wrocławskich.

Koordynator:

Elżbieta Wroczyńska 696 459 368 e.wroczynska@gmail.com

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl