HOME

"Śpiewajcie Panu pieśń nową"
16-10-2009 15:40:16

11 października 2009r, w dniu, w którym Kościół Rzymsko – Katolicki w Polsce obchodził Dzień Papieski poświęcony Janowi Pawłowi II – orędownikowi dialogu międzyreligijnego i ekumenizmu w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań odbyło się kolejne spotkanie z cyklu BIBLIA I MUZYKA.

W imieniu gospodarzy i Fundacji zebranych gości powitała Olga Demczuk, która prowadziła całe spotkanie. Tym razem zaproszeni goście omawiali psalm 96.

Publiczność mogła wysłuchać psalmu czytanego w różnych językach. Uczestnicy dysputy mówili o roli muzyki w modlitwie, o związkach psalmu z innymi księgami Pisma Świetego. Głównym wątkiem rozważań była próba wyjaśnienia co oznacza pieśń nowa. Ks.prof.dr hab. Roman E. Rogowski zakończył dysputę anegdotą o człowieku, który spał z książką pod głową. Tą książką okazał się Psałterz.

 

Po uczcie intelektualnej nastąpiła część muzyczna, w której wystąpił Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej „Consonanza” pod dyr. Marty Kierskiej – Witczak oraz Zespół Instrumentów Dawnych PSM II ST. we Wrocławiu pod kier. artystycznym Tomasza Dobrzańskiego. Chór oraz towarzyszący mu zespół muzyczny wykonali psalm 96 oraz inne psalmy w różnych opracowaniach muzycznych.

Dyrygentka wprowadzała słuchaczy krótkimi wstępami opisującymi wiek i pochodzenie następnych utworów. Można było usłyszeć muzykę.: Cypriana Bazylika, Mikołaja Gomółki, Wacława z Szamotuł, Antoniego Lotti, Giuseppe Ottavio Pitoni, Josefa Gabriela Rheinbergera, Heinricha Schütza. Na koniec chór zaprezentował jak śpiewano by uzyskać jak największą przestrzeń dla melodii.


 

Już dziś zapraszamy na kolejne, kończące tegoroczny cykl spotkanie, które odbędzie się 15 listopada w Synagodze pod Białym Bocianem przy ul. Włodkowica 7 we Wrocławiu.

Szczegóły wkrótce.

Zapraszamy również do naszej galerii, gdzie można obejrzeć zdjęcia z poprzednich spotkań.

Elżbieta Wroczyńska


 

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl