HOME

Panie, strzeż moich warg
15-07-2009 05:07:19

Jednym z ważniejszych wątków drugiego spotkania "Biblia i Muzyka" , które dotyczyło tym razem psalmu 141-ego była wstrzemięrzliwość w mowie i aktualność tego zalecenia "po wsze czasy".  Pan Jerzy Kichler z Gminy Żydowskiej opowiedział zebranym gościom piękną anegdotę o karze, którą mądry rabin wymyślił dla miejscowego plotkarza. W drugiej części spotkania zebrani przekonali się, jak bogata jest muzyczna tradycja wyznania prawosławnego; chór "Oktoich" wykonał psalm w kilkunastu w sumie wersjach melodycznych.

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl