HOME

PREMIERA PRZEWODNIKA
12-09-2009 08:26:12

 Wrocławska Dzielnica Wzajemnego Szacunku ma od 10-go września swój własny przewodnik. Ta nowoczesna, ilustrowana pięknymi zdjęciami, dwujęzyczna (w j. polskim i w j. angielskim) publikacja powstała dzięki współpracy duchownych czterech wyznań, Biura Promocji Miasta, twórców dialogu i życia kulturalnego w Dzielnicy, historyków oraz dziennikarzy.

Przewodnik powstał pod batutą Stanisława Rybarczyka- przewodniczącego zarządu Fundacji. Książka, łącząca historię z duchowością, została opatrzona wstępem przez hierarchów czterech wyznań oraz prezydenta Wrocławia- Rafała Dutkiewicza. Publikacja jest podzielona na pięć części. W pierwszej Pan Janusz Witt, wybitna postać dialogu polsko- niemieckiego, jeden z twórców Dzielnicy, opowiada historię dialogu czterech wyznań w Dzielnicy i we Wrocławiu, przedstawia również aktualne projekty Fundacji. W kolejnych zaprezentowane są najważniejsze idee i charakterystyczne cechy duchowości judaizmu, prawosławia, katolicyzmu i luteranizmu, historia tych wyznań na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu, jak również  historia i współczesność świątyń tworzących Dzielnicę Wzajemnego Szacunku.


 

Przewodnik, w cenie 25 zł, będzie dostępny we wszystkich parafiach chrześcijańskich oraz w gminie żydowskiej na terenie Dzielnicy, jak również w punktach informacji turystycznej i w wybranych księgarniach na terenie naszego województwa.

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl