HOME

Panel dyskusyjny: O dialogu chrześcijańsko-żydowskim
20-10-2014 12:58:48

Dr Paweł Wróblewski przeanalizował współczesny sens tego słowa, które nacechowane jest neutralnym lub nawet negatywnym oddźwiękiem. Tolerować to przecież nie znaczy nic pozytywnego. rozumiane jest raczej jako znosić, zdzierżyć, w najgorszych przypadkach robić coś wbrew własnym przekonaniom, naginać swoje przyzwyczajenie czy światopogląd. Tolerować dopiero w głębszym rozumieniu znaczy przede wszystkim poznawać, starać się zrozumieć, a nie potępiać. Tolerancja to przede wszystkim szacunek – którym należy darzyć drugiego człowieka. Dr Manikowski stwierdził, że aby dobrze zrozumieć słowo tolerancja trzeba używać przede wszystkim słuchu, a nie mowy – dlatego mamy dwoje uszu i tylko jedne usta. Najpierw należy wysłuchać, następnie mówić, jeśli mamy oczywiście coś odpowiedniego do powiedzenia. Tolerancja jest bowiem bardzo delikatnym gruntem gdzie nie należy używać twardych i tępych narzędzi. . .
Dr Maciej Lis natomiast podkreślił, że zrozumienie utrudnia wieloznaczność terminu, dobrze się więc stało, że moderator i jego rozmówcy na początku określili, jak pojęcie tolerancja rozumieją.
Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Rozmówcy zgodzili się, że o dialogu religijnym w tym przypadku nie może być mowy, żydzi (w znaczeniu wyznawcy judaizmu) i chrześcijanie mogą i powinni dialogować na temat współistnienia. (tekst i zdjęcia - Dominika Szuchnik)

            

  

  


Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl