HOME

Warsztaty architektury sakralnej – część 1. – synagoga
14-05-2014 20:41:46

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kultury, działające przy Zakładzie Historii Kultury Materialnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Fundacją Bente Kahan serdecznie zaprasza na:

WARSZTATY Z OPISU ARCHITEKTURY SAKRALNEJ. EDYCJA I: JUDAIZM

23 maja, godz. 9.00-14.00, Instytut Historyczny, Synagoga pod Białym Bocianem

Warsztaty architektury sakralnej - judaizmWarsztaty skierowane są do szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem studentów historii, historii sztuki i architektury oraz innych zainteresowanych, którym zarówno na studiach, jak i w pracy zawodowej może przydać się umiejętność sporządzania opisów inwentaryzatorskich obiektów sakralnych. W programie tematy ujęte są w sposób okrojony, a studenci nie mają zwykle szansy poznać specyfiki rozwiązań stosowanych w synagogach, kościołach protestanckich czy cerkwiach prawosławnych, podstawowej terminologii, a przede wszystkim związków między architekturą a kulturą.

Ramowy program podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. W przypadku najbliższych planowanych warsztatów, w części teoretycznej przewidujemy dwa wykłady: dotyczący specyfiki kultury i religii judaistycznej, a następnie ściśle dotyczący architektury, jej struktury i terminologii. Część druga - praktyczna - to zajęcia w synagodze.

Zarówno część praktyczną, jak i teoretyczną poprowadzą specjaliści - dr Joanna Lisek oraz pani Tamara Włodarczyk. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie oraz komplet materiałów - spis najważniejszych pojęć architektonicznych, ramowy schemat opisu z wyszczególnieniem najważniejszych elementów oraz bibliografię, która może wskazać drogę dla dalszych poszukiwań we własnym zakresie.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia w formie wiadomości mailowych zatytułowanych "WARSZTATY JUDAIZM" prosimy przesyłać na adres: sknodk@gmail.com DO 19 MAJA! W treści prosimy podać imię, nazwisko oraz ew. uczelnię (w przypadku studentów; przypominamy, że nie trzeba być studentem, żeby wziąć udział w warsztatach!).

W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia. Szczegółowy program warsztatów prześlemy w momencie zakończenia przyjmowania zgłoszeń - nie później niż 19 maja.

Liczba miejsc ograniczona! W warsztatach może uczestniczyć jedynie 30 osób - decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy!

Organizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kultury
Fundacja Bente Kahan

Patronat Honorowy:

Fundacja Dom Pokoju
Fundacja Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl