HOME

Salon Wzajemnego Szacunku – 23.11.2014 r.
29-11-2014 23:34:26

Gościem niedzielnego Salonu (i tym razem w salce przy Katedralnej Parafii Prawosławnej) był dr Marcin Szydzisz – pracownik naukowy Instytuty Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, którego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki bliskowschodniej. Tematem wystąpienia dra Szydzisza była „Sytuacja na Bliskim Wschodzie – relacje między chrześcijanami a muzułmanami”.

Dr Szydzisz na początku swojego wykładu powołał się na dane, które wskazują na drastyczny spadek liczby ludności chrześcijańskiej na terenach państw bliskowschodnich – przez jedno stulecie odsetek chrześcijan zmniejszył się z 20% (początek XX wieku) do mniej niż 5% (sytuacja obecna). Zaznaczył, że główną przyczyną tego masowego exodusu nie były jednak prześladowania, a emigracja w poszukiwaniu lepszego życia. Nie bez znaczenia jest też niski przyrost naturalny u rodzin chrześcijańskich (znacznie niższy niż u muzułmańskich). Niestety, chrześcijan mieszkających w tym rejonie świata spotykają coraz dotkliwsze prześladowania ze strony ludności muzułmańskiej. Stopień prześladowań uzależniony jest od czynników takich jak np. polityka władz, pozycja radykałów w państwie, czy też sam odłam chrześcijaństwa (podział na kościoły uznane - tradycyjnie będące elementem religijnego krajobrazu danego kraju – i kościoły ewangelikalne, do których nastawienie jest dużo bardziej wrogie). Najbardziej tragiczna jest sytuacja chrześcijan (zresztą nie tylko ich) na terenach, które weszły w skład tak zwanego Państwa Islamskiego (dr Szydzisz podkreślił, że celowo używa takiego terminu, bowiem Państwo Islamskie państwem nie jest – jest tworem posiadającym quasi-państwowe struktury kierowanym przez organizację terrorystyczną), co generuje również olbrzymi problem uchodźctwa, z którym kraje takie jak np. Turcja nie są sobie w stanie poradzić. Według przewidywań analityków, chrześcijanie, którzy uciekają teraz ze wspomnianych terenów, prawdopodobnie już tam nie powrócą. Zadaniem społeczności międzynarodowej będzie najpierw doraźna pomoc w przetrwaniu nadchodzącej zimy, a potem również pomoc o charakterze rozwojowym.

Po wykładzie dra Szydzisza głos zabrali słuchacze. Pan Janusz Witt poruszył problem salafitów - coraz intensywniej działających w Niemczech - i ich ewentualnej aktywności również w Polsce. Głos zabrał również obecny na spotkaniu Musa Czachorowski, który dobitnie podkreślił, że prześladujących i zabijających w imię religii muzułmanów powinno nazywać się mordercami. Według zasad islamu, jak zaznaczył, muzułmanie mają obowiązek opiekować się ludźmi Księgi, zamieszkującymi ich tereny. To, co dzieje się teraz na terenie tzw. Państwa Islamskiego jest zupełnie sprzeczne z podstawowymi zasadami religii.

Wykład dra Marcina Szydzisza uzupełnił kwestie poruszone przez niego już podczas marszu przeciwko prześladowaniom zorganizowanego w zeszłym miesiącu przez naszą Fundację (relację można zobaczyć m.in. tu).

Zdjęcia z Salonu można zobaczyć w naszej galerii.

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl