Warsztaty dialogu

WARSZTATY DIALOGU

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań" we współpracy z parafiami i gminą żydowską, które współtworzą Dzielnicę Wzajemnego Szacunku" prowadzą warsztaty dla społeczności z Dolnego Śląska i całej Polski. Podczas spotkania uczestnicy zwiedzają cztery świątynie (prawosławną, protestancką, katolicką, żydowską), a także spotykają się z przedstawicielami poszczególnych wyznań, którzy zapoznają ich z obrzędami i zwyczajami swoich wyznań, budową świątyń, tajnikami religii, specyfiką mniejszości narodowych.

Jak wygląda żydowska modlitwa? Dlaczego mężczyźni w religii judaistycznej powinni się modlić 3 razy dziennie a kobiety mogą tylko 1 raz? Kto wybiera proboszcza parafii kościoła ewangelickiego? Czy kobiety mogą pełnić w Polsce funkcję pastora? Na czym polegały chrześcijańskie zakony pustelnicze? Jak się robi ikony? Dlaczego w cerkwi jest tyle małych świec? W trakcie wycieczki znajdziecie odpowiedzi na te oraz inne pytania, będziecie mieli także okazję, może pierwszy raz w życiu, odwiedzić cerkiew, synagogę....

Spotkania skierowane są do dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich, studentów jak i seniorów. Wycieczki dla grup szkolnych organizowane są 4 razy miesięcznie, w miesiącach nauki szkolnej. Warsztaty dla seniorów natomiast odbywają się raz w miesiącu przez cały rok. Grupa wraz z opiekunami może liczyć maksymalnie 30 osób. Spotkanie trwa ok. 4 godzin.

WARSZTATY DIALOGU 2014 - WIOSENNY NABÓR!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji WARSZTATÓW DIALOGU. Podczas spotkania uczestnicy zwiedzą cztery świątynie (żydowską, protestancką, katolicką, prawosławną), a także wezmą udział w inspirujących spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych wyznań, którzy zapoznają ich z obrzędami i zwyczajami swoich wyznań oraz architekturą świątyń.

Spotkania skierowane są do dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich, studentów jak i seniorów.

Harmonogram warsztatów luty-lipiec 2014

luty
26 (środa)

marzec
14 (piątek)
18(wtorek)
28 (piątek)

kwiecień
2 (środa)
4 (piątek)

maj
9 (piątek)
12 (poniedziałek)
14 (środa)

czerwiec
2 (poniedziałek)
4 (środa)

lipiec
2 (środa)

Godziny:
11.00 - 11.30 - kościół ewangelicki
11.40 - 12.20 - cerkiew
12.30 -13.10 - synagoga
13.20 - 14.00 - kościół katolicki

Maksymalna liczba uczestników - 30 osób

Czas trwania - ok. 4 godz

Terminy – mogą ulec niewielkim zmianom (do ustalenia z koordynatorem warsztatów).

Liczba zgłoszeń jest ograniczona – jeden termin dla jednej szkoły!

Kontakt: Anita Zaręba (anitazareba@gmail.com)

 

Poza WARSZTATAMI DIALOGU parafie oraz gmina żydowska prowadzą całoroczne wycieczki edukacyjne po świątyniach Dzielnicy dla szkół, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i liczebności grupy.

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl