Dzieciaki

 DZIECIAKI

Zajęcia z edukacji międzykulturowej dla dzieci w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku pod nazwą „Dzieciaki” odbywają się od 1999 roku. Jest to jedna z pierwszych i najważniejszych wspólnych inicjatyw edukacyjnych czterech wyznań.

Pierwszy projekt z tego cyklu pt. „Dzieciaki: To co wspólne - to co różne” był inicjatywą pracowników gminy żydowskiej. W latach 2002 - 2005 Fundacja realizowała jego kolejne edycje. Warsztaty te były także jednym z działań w projekcie „Dzieci Jednego Boga” realizowanym we Wrocławiu w 2008 roku w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce. W 2009 roku dzieci poznawały kulturę, tradycje i duchowość różnych wyznań poprzez działania artystyczne. W 2010 roku uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać najważniejsze zagadnienia dot. kultur i tradycji mniejszości narodowych żyjących we Wrocławiu, m.in. Greków i Karaimów. Dzieci przygotowały i wystawiły również spektakl teatralny pod okiem profesjonalnego reżysera spektakli dziecięcych z wrocławskiego Teatru Akademia Wyobraźni.

Uczestnicy tegorocznej edycji zapoznają się z kulturą, tradycją i obrzędami trzech wyznań chrześcijańskich (ewangelicko- augsburskiego, prawosławnego, katolickiego) oraz judaizmu a także z kulturą mniejszości narodowych i etnicznych Wrocławia.

Jak? Oczywiście poprzez spotkania z dziećmi innych wyznań, gry, zabawy oraz działania artystyczne.

Warsztaty obejmują:

  • Spacer po Dzielnicy oraz odwiedzenie czterech świątyń,
  • Warsztaty plastyczne
  • Warsztaty muzyczne
  • Lepienie z gliny
  • Uroczyste zakończenie cyklu spotkań, na którym uczestnicy zaprezentują efekty udziału w projekcie.

Czas każdego spotkania to średnio 2–3 godziny.

 

Harmonogram spotkań projektu „Dzieciaki”

zima-wiosna 2014

 

1. spotkanie

Kiedy? 25 stycznia 2014 – sobota
O której? 11:00-13:00
Gdzie? Sale parafialne Parafii Ewangelickiej
Co? Zajęcia zapoznawcze. „Kim jestem? Dokąd zmierzam?” - warsztaty plastyczne

2. spotkanie

Kiedy? 8 lutego 2014 – sobota
O której? 11:00-13:00
Gdzie? Sala parafialna u o.o. paulinów
Co? Historia święta Purim. Przygotowanie scenariusza do przedstawienia purimowego.

3. spotkanie

Kiedy? 22 lutego 2014
O której? 11:00-13:00
Gdzie? Sale parafialne Parafii Ewangelickiej
Co? Warsztaty robienia pacynek i kukiełek. Przygotowanie aktorów do przedstawienia purimowego.

4. spotkanie

Kiedy? 8 marca 2014
O której? 11:00-13:00
Gdzie? Sala Katedralnej Parafii Prawosławnej
Co? Przedstawienie purimowe

5. spotkanie

Kiedy? 22 marca 2014
O której? 11:00-13:00
Gdzie? Sale parafialne Parafii Ewangelickiej
Co? Robimy proste instrumenty muzyczne – warsztaty rękodzieła muzycznego.

6. spotkanie

Kiedy? 30 marca 2014
O której? 13:00-16:00
Gdzie? Synagoga
Co? Śpiewamy psalmy i gramy je na własnoręcznie zrobionych instrumentach.

7. spotkanie

Kiedy? 13 kwietnia 2014
O której? 13:00-16:00
Gdzie? Synagoga
Co? Budujemy sztetl. Jak wyglądały kiedyś miasta i miasteczka w Polsce?

8. spotkanie

Kiedy? 26 kwietnia 2014
O której? 11:00-13:00
Gdzie? Sale parafialne Parafii Ewangelickiej
Co? Bajki różnych tradycji – opowiadanie i ilustrowanie bajek.

9. spotkanie

Kiedy? 10 maja 2014
O której? 11:00-13:00
Gdzie? Sala Katedralnej Parafii Prawosławnej
Co? Co piszczy w Dzielnicy? Warsztaty fotograficzne.

10. spotkanie

Kiedy? 7 czerwca 2014
O której? 11:00-13:00
Gdzie? Sale parafialne Parafii Ewangelickiej
Co? SIMCHA ZNACZY RADOŚĆ – warsztaty w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha.

11. spotkanie

Kiedy? 5 lipca 2014
O której? 11:00-13:00
Gdzie? Sala u oo. Paulinów
Co? Spotkanie podsumowujące, wystawa prac. Uroczyste zakończenie cyklu spotkań.

 

 

Koordynatorem projektu „Dzieciaki” jest Anna Kałużna

 

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału dzieci w projekcie na adres mailowy: a.kaluzna@fundacja4wyznan.pl

 

Z przyczyn niezależnych od organizatorów program warsztatów może ulec niewielkim zmianom, o  czym uczestnicy projektu będą informowani na bieżąco.

 

Warsztaty poprowadzą profesjonaliści i praktycy różnych dziedzin, duchowni czterech wyznań i wolontariusze fundacji.

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Dzieciaki”!

 

 

Jak wyglądały poprzednie edycje DZIECIAKÓW?

>>> galeria zdjęć

W ramach DZIECIAKÓW zorganizowano szereg spotkań dzieci i młodzieży z trzech parafii i gminy żydowskiej poświęconych podstawowym problemom wzajemnego poznania zasad religii, tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, odrębności kulturowej, zasad zachowania się w świątyniach różnych wyznań, znaczenia ikon, tory i innego wyposażenia świątyń.

Dzieci piekły prosfory, macę i opłatki, wspólnie śpiewały kolędy 4 wyznań,własnoręcznie tworzyły gliniane tablice z dziesięciorgiem przykazań, zbudowały makietę Dzielnicy, projektowały widokówki, malowały na jedwabiu stworzenie świata, poznały technikę pisania ikon, uczyły się tańców mniejszości narodowych itp. Często w zajęciach wspólnie z dziećmi uczestniczyli rodzice. Uczestnicy warsztatów uczyli się szanować inne religie i tradycje, zawarli znajomości i przyjaźnie z rówieśnikami innych wyznań; wiele z tych znajomości przetrwało do dziś. Duża w tym rola prowadzących duchownych i świeckich oraz wolontariuszy, którzy nie szczędzili czasu i pomysłów na wypełnienie zajęć odpowiednią treścią.

Warsztaty prowadzili m.in.:

  • Jerzy Kichler - współtwórca programu rekonstrukcji i odnowy życia gmin żydowskich w Polsce, inicjator i realizator remontu Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu, były przewodniczący zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (1997 –2003), rzecznik dialogu chrześcijan i Żydów, inicjator programów współpracy czterech sąsiadujących ze sobą wspólnot religijnych we Wrocławiu (od 1996 roku),aktywnie uczestniczył w większości projektów prowadzonych na terenie Dzielnicy,
  • Olga Demczuk - filolog rusycysta ze specjalnością nauczycielską, prowadziła warsztaty dotyczące podobieństw i różnic w wyznaniach, animatorka działań z dziećmi i młodzieżą w parafii prawosławnej oraz pozostałych parafiach i w gminie żydowskiej, uczestniczy w działalności młodzieżowego zespołu „Gama” przy Ośrodku Kultury Zamek w Leśnicy, zrealizowała m.in. projekt edukacji międzykulturowej „Wrocławska wieża Babel”. Koordynator i główna prowadząca warsztaty dla dzieci w projekcie „Dzieci Jednego Boga” i „Dzieci Jednego Boga- dialog poprzez sztukę”, współprowadziła również wcześniejsze edycje „Dzieciaków”.
  • Kamila Tajanowicz - Tymura - nauczycielka j. angielskiego z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu, przewodnik po Wrocławiu, fotograf, absolwentka filologii rosyjskiej. Z dziećmi pracuje od 12 lat, brała udział w międzynarodowych projektach wymian dla szkół europejskich z programu „Comenius”, uczestniczy w programie „eTwinning”.

Projekty są realizowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna” oraz dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

 

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl