Dzieci Jednego Boga

DZIECI JEDNEGO BOGA

„Dzieci Jednego Boga” to wieloletni programu edukacji międzykulturowej realizowany we wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Od 2005 Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szcunku Czterech Wyznań" we współpracy z duchownymi i członkami czterech wspólnot religijnych kontynuuje program rozszerzając go o kolejne projekty. Większość działań odbywa się w unikalnej na skalę Polski i Europy „Dzielnicy Wzajemnego Szacunku” w stolicy Dolnego Śląska, gdzie w odległości 300 m od siebie znajdują się kościoły; prawosławny, ewangelicki, katolicki oraz synagoga. Duchowni i społeczności wszystkich tych czterech wyznań od 1995 roku współpracują ze sobą tworząc autentyczny dialog. Dzięki tej współpracy powstają kolejne projekty. Od 2009 roku Fundacja realizuje również warsztaty skierowane do seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

Program ma na celu edukację międzykulturową dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez osobiste spotkania, wspólną pracę, działania i autentyczny dialog z przedstawicielami różnych kultur, wyznawcami innych odłamów chrześcijaństwa i innych religii. Dzięki możliwości osobistego spotkania i wspólnych zajęć oraz uczestnictwu w świętach religijnych innych wyznań dzieci, młodzież oraz dorośli bliżej zapoznają się z różnorodnością kultury chrześcijańskiej oraz z kulturą żydowską.

W 2008 roku projekt "Dzieci Jednego Boga" otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008 w Polsce. Partnerami projektu były Narodowe Centrum Kultury oraz Urząd Miejski we Wrocławiu. Był to największy międzykulturowy projekt na Dolnym Śląsku.

 

 

Obecnie prowadzimy projekty:

 

„DZIECI JEDNEGO BOGA - POZNAJĘ, DOŚWIADCZAM, TWORZĘ”

 

Na projekty składają się następujące działania:

  • DZIECIAKI - cykliczne warsztaty dla dzieci różnych wyznań. Spotkania poświęcone różnych wyznaniom i religiom, ich tradycji, kulturze a także mniejszościom narodowym obecnym we Wrocławiu.
  • WARSZTATY DIALOGU - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, seniorów oraz grup osób niepełnosprawnych (zwiedzanie czterech świątyń z przewodnikami - przedstawicielami poszczególnych wyznań + warsztaty tematyczne).
  • SALON WZAJEMNEGO SZACUNKU - comiesięczne spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusje, wykłady poświęcone kulturom poszczególnych wyznań i mniejszości narodowych obecnych w dzielnicy, sztuce 4 wyznań, teologii itd.
  •  GRA MIEJSKA "Odbuduj świątynie"  łączy w sobie charakter edukacyjny z rozrywkowym i służy zarówno realizacji zadań z zakresu edukacji międzykulturowej, jak i integracji jej uczestników. Udział w grze jest całkowicie bezpłatny.
  •  PANELE DYSKUSYJNE - w ubiegłorocznym panelu na temat "Droga ku tolerancji" wzięli udział Eugeniusz Czykwin - działacz społeczności prawosławnej i mniejszości białoruskiej, poseł na Sejm RP, Jerzy Kichler - Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP w latach 1997-2002, ksiądz arcybiskup profesor Alfons Nossol - Arcybiskup senior diecezji opolskiej, ksiądz biskup Jan Szarek - Biskup senior Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego w RP, były prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

 

 

Projekty są realizowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna” oraz dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl