HOME

Uroczystość w Synagodze pod Białym Bocianem
03-09-2014 11:03:28

Ordynacja to uroczystość, która jest zakończeniem edukacji rabinów i kantorów. Po raz pierwszy odbyła się ona we  Wrocławiu ze względu na 140. rocznicę śmierci Abrahama Geigera, który w synagodze Pod Białym Bocianem sprawował swój urząd w latach 1838-1863.

Rabini i kantorzy, których dotyczyło dzisiejsze wydarzenie, to absolwenci Kolegium Abrahama Geigera przy Uniwersytecie w Poczdamie: Nils Ederberg, Jonas Jacquelin, Julia Margolis, Fabian Sborovsky, Sofia Falkovitch, Aviv Weinberg i Alexander Zakharenko. Ordynowanych zostało czterech rabinów i trzech kantorów.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Frank-Walter Steinmeier - niemiecki minister spraw zagranicznych, rabin Daniel Freelander z Jerozolimy - przewodniczący Światowej Unii Judaizmu Progresywnego (WUJP), Piotr Kadlcik - przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Anna Chipczyńska - przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce, rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz była przewodnicząca Centralnej Rady Żydów w Niemczech Charlotte Knobloch.

aut: Justyna Zawada, cyt. za Gazeta Wyborcza

 Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl